« | หน้าแรก | »

Quinoa สีแดงและสลัดผลไม้

โดย | Ken 27 เมษายน 2008

หน้าที่ 1 -- การเตรียมการและเวลา Cooking -- 30 นาที

ล้าง Quinoa ดีก่อนทำอาหารเพื่อเพิ่ม quinoa 300ml น้ำเดือดกลับไปที่ต้มแล้วลดความร้อนและการเดือดกรุ่น ๆ ประมาณ 10 นาทีจนแยกเชื้อ ลบจากความร้อนครอบคลุมและออกจากการดูดซับน้ำที่เหลือ เมื่อน้ำถูกดูดซึมออกไปเย็น

รวมส่วนผสมที่เหลือผสมกัน เพิ่ม Quinoa เมื่อเย็นและผสมเบาๆ บริการทันทีหรือแช่เย็น

สามารถทำหน้าที่เป็น accompaniament อาหารหรือขนมเป็นของตัวเอง

จาก Packet ของ Red Quinoa www.granovita.co.uk

หัวข้อ : สูตร Quinoa | ไม่มีความคิดเห็น

แสดงความคิดเห็น